Koman pou n konsève manje yo

Pou konsève manje yo, ou ka aplike teknik ki vin anpil nan kilti ak tradisyon an Kreyòl. Men kèk fason pou konsève manje yo:

 

  • Sekan: Pou konsève vyann ak pwa, ou ka fè yo sekan. Kòmanse pa netwaye ak fè vyann an piti. Aprè sa, ou kapab mèt li sou yon plakon ak lòt plasòn ak peyi, ki dwe pwòp ak san pou evite kontaminasyon. Mete li nan solèy la pou li seche byen. Sa pral konsève manje a pandan plis tan.
  • Konfiti: Konfiti se yon lòt metòd konsèvasyon nan kilti Kreyòl. Ou kapab fè konfiti ak diferan fwi ak legim. Pwosesis la gen ladan praline yo nan siwo oswa siwo gwozèy, ki pèmèt yo kenbe manje yo nan kondisyon bon pou plis tan.
  • Konpit: Pou konsève fwi yo, ou kapab fè yo konpit. Koupe fwi yo an piti moso ak mete yo nan yon kontenè ou byen nan yon bokal glas. Ajoute sik, sèk oubyen siwo si w vle, epi fèmen bokal la ermetikman. Konsève sa yo ka kenbe fwi yo fre ak bon pou plis tan.

 

 

  • Konsèvasyon nan venn: Pou konsève manje nan venn, ou ka itilize teknik tankou salaj. Pwosesis la gen ladan mare manje yo nan dlo ak sèl, mete yo nan bokal oswa kontenè ki fèmen ermetikman, epi konsève yo nan kabinè ki fre ak san.
  • Bwote: Bwotaj se yon metòd konsèvasyon ki popilè nan kilti Kreyòl. Ou kapab bwote vyann, pwa, legim, ak fwi nan bokal glas oubyen kontenè ki fèmen byen. Ajoute likid la yo (dlo, sèl, vinaigrette, oubyen sòti nan limon) pou kenbe manje yo pwoteje ak konsève yo.
  • Frize: Nan konsèvasyon nan fredi, ou kapab mete manje yo nan frizè oswa frizè. Sa pèmèt ou kenbe manje yo fre ak pwoteje yo kont baktèrye ak mikwòb ki ka kraze yo.

 

 

  • Prezèvasyon: Yon lòt fason pou konsève manje yo se prezèvasyon. Ou kapab itilize teknik tankou marinad ak masinad pou pwoteje manje yo ak kenbe yo bon pou plis tan.

 

Li enpòtan pou sonje ke chak manje genyen metòd konsèvasyon ki pi bon pou li. Toujou asire w ke manje yo pwòp avan ou konsève yo ak respèkte dat peryòd valab yo pou evite pwoblèm