Sak pase ak maryaj sivil la?

Gen anpil peyi ki pa bay maryaj sivil enpotans,pifò fwa seremoni yo konn prive oubyen senp,kote yo fèl ak moun ki pwòch anpil.Pou celebre yon maryaj gen kèk bagay nap bezwen akonpli Rejis Sivil.Posiblite pou selebrasyon maryaj la se devan yon jij,ofisyèl ki deziye pa lalwa ak de temwen ki gen laj pou sa.

Pwosesis
Chak peyi gen lwa yo se poutèt sa ou dwe mande kisa wap bezwen
Aplikasyon pou maryaj, dat ak kote pou selebre l
Deklarasyon ak sètifikasyon kondisyon matrimonyal koup la
Batistè moun yo
Idantifikasyon tou de
Prezantasyon de temwen ki maje
Nan ka ou moun sa yo te gentan marye,divoze yo dwe pwouve sa ak setifika

kèk detay pou fè diferans
Patnè yo ka ekplike sa youn santi pou lòt nan moman yap chanje bag
Fanmi zanmi pwoch ka patisipe
Dekore kote maryaj la ap fèt la,tap yon bon lide si yo dakò
Voye flè lè moun yo ap sòti andan,gen peyi se diri yo voye

wedding-322034_640