Ou ka manje men ou pa nouri

1. Ou sipoze manje plizyè bagay paske yon sel kalite manje pap ka ba w tout vitamin kò a bezwen, manje ekilibre si yon jou ou manje vyann yon lòt jou manje pwason.

 

 

2. Anpil moun pa manje fwi ak, m fèy manje sa yo enpotan anpil pou kò a, nou sipoze manje anpil fwi ak fèy sa ap rann ou gen pi bèl po ak yon kò ki fèm.

 

3. Ou sipoze manje byen pouw pa twò gwosi, manje bagay ki bon pou kò a epi wap pi aktive konsa anpil maladi pap gen pye sou ou

 

 

4. Manje yon tikal nan chak bagay tankou diri, mayi, pwa, tout kalite fwi ak legim.

 

5. Bwe anpil likid dlo, kafe, lèt te anmè ak te dous.