Resèt ak 2 engredyan pou elimine parazit ak depo grès nan kò a

Gen lòt depo enèji nan kò kise:glikojèn (kabòn) ak pwoteyin.Jan kò a itilize depo enèji sa yo ka chanje fason kò a itilize grès yo,lè yon moun gen anpil parazit nan kò l ,lap gen plis grès tou paske parazit yo jwenn yon kote pou yo rete.Kle pou elimine parazit yo.Kle a se elimine parazit yo, yon fwa elimine parazit yo nan kò a nivo enèji ogmante, ak enèji sa a ap ede boule kò grès.Kle a se elimine parazit yo,yon fwa parazit yo elimine nan kò a nivo enèji a ogmante,enèji sa a ede boule grès nan kò a.

Resèt pou ogmante enèji,elimine grès ak parazit nan kò a

Engredyan

100 gram grenn koton
10 gram jiwòf
Preparasyon
Pile 2 engredyan sa yo jiskaske yo tounen poud

flax-seed-1273535_960_720

konsomasyon

Pran 2 gwo kiyè nan melanj sa chak maten pandan 3 jou
Ou ka melanje poud sa ak dlo cho,oubyen metel nan manje maten
Lè 3 jou a fin pase,pran yon ti pòz,retounen fèl nan yon mwa ankò,3 jou bwè 3 jou pòz
Nan yon mwa wap gentan fin bwè remèd natirèl sa pou elimine parazit yo
Rekòmandasyon
Netwayaj sa ka fè yon fwa nan ane a,nan sans pou fè parazit yo rete lwen

ground-cloves-583489_960_720