Benefis naje pou sante

Naje bon pou tout kalite moun,sak bon an se jwenn bon rezilta sa gwo efò,ou anvi aprann naje?.Li pa menm jan ak lòt espò yo,se yon bagay yo rekòmande pou tout kalite moun jan nou sòt di w la.

Benefis naje pou sante
Se yon aktivite ekselan epi resistan,li oblije w pou wap bouje tou tan wap avanze nan dlo a,li fè w fè jimnastik ki benefik pou sistèm kadyovaskilè ak respiratwa.

Nadar3

Benefi ki gen nan naje
Lè nap naje,nou fè egzèsis ak tout kò nou,pye,bwa,senti nou elatriye,sa bon anpil paske nou vin gen yon bon sikilasyon san kòz misk yo fè mouvman konstan lè vin ranpli epi sòti nan poumon an pi fasil
Do:Modalite,pozisyon nou pran pou naje a,fè bwa yo pran epi pouse anba dlo a,men nou dwe kenbe kò a sou dlo a kote nap egzèse pwatrin nan epi ranfòse jarèt,vant elatriye.l
Mouvman pye a rapid sak kòz misk yo ap tonifye,leve tèt la anba dlo a pou respire vin fè pouvwa mouvman vin ant pye ak bwa yo,nan pozisyon sa se pwatrin nan kap travay,diferans ki genyen nan mouvman sa seke fòs ki fèt pou mouvman bezwen anpil enèji pou leve kò a nan sifas.

nadar