Ou ka itilize dlo diri tankou yon pwodwi kosmetik

nan denye jou sa yo gen anpil moun kap pale de dlo diri a koman li bon pou cheve .Se yon pwodwi natirèl ki pa chè lap pi fasil toujou pouw itilizel wap jwenn bon rezilta

Resèt la senp: kwit 1 tas diri ak 2 tas dlo, kitel bouyi, lè dlo a vin gen yon koule blan koulel nan yon paswa apre kitel frèt.Dlo sa ou pral itilizel nan resèt sa yo

4 resèt ou ka fè ki pa chè epi kap fèw parèt pi bèl chak jou
1. li tankou yon kondisyone lèw fin lave cheve w, metel nan tèt ou , kite l fè kèk minit anvanw rensel. Ou pral remake kòman cheve a soup,klere epi swa.

mascarillacabellosensibles
2.li tonifye po,pran yon mozo koton tranpel nan dlo a pasel nan figiw chak swa anvanw domi

3.pase dlo diri nan figiw maten ak aswe li Eklèrsi tach nwa

Close-up of a young adult woman applying cleanser to her face
Close-up of a young adult woman applying cleanser to her face

4.li netwaye po epi li chèche bouton.Se yon resèt senp ki pa chè, ki gen anpil avantaj pou ou.
Èske w te konnen benefis ki genyen nan dlo diri?
Di nou opinyon w sa enpòtan anpil pou nou.