Konsève pòch ou lè wap marye

Anpil moun kap marye toujou chwazi mwa ki pi cho tankou mwa Oktòb, Novanm ak Desanm. Toujou panse gen epòk ki pi chè ke yon lòt. Bat pou w chwazi yon epòk ki pa gen anpil aktivite konsa wap rive depanse mwens kòb tankou Mas,jen ,Jiyè.

Envite moun ki pi enpòtan pou ou oubyen moun lakay ou sèlman. Achte tout bagay ak kontwòl ,siw jwenn yon zanmi prete w yon lokal pou fè resepsyon an li tap pi bon toujou. Maryaj pa vle di se pou w gaspiye tout kòb ou genyen apre pwoblèm nan se pouw lap ye.