Li pa tèlman senp pou chwazi yon bon boutèy diven

Sa depan oksayon,manje,moun jis poun site w sak konn pase nan tet nou nan moman poun chwazi,difikilte ki genyen se nen moman w nan maket la ou kanpe nan panse sa kap pi bon nan okasyon an,si w pran tan ak ti konsye sa yo lap pi fasil pou chwazi difen.

Li enpotan pou w konn sa w pral manje anvan w achte diven
Le kat la nan menm w pouw chwazi diven,premye sa pouw konnen kalite diven an li ka, blan wouj,yo ka ede w konn sa pou pran ak manje a oubyen moun ki akonpanye w la,si se vyann nou chwazi li tap pi bon diven wouj,si se jis pou bwe konsa oubyen ak kek bagay leje nou ka chwazi diven blan oubyen.

Vino

Se pa selman diven blan,vyann blan
Siw wap swiv reg diven an ,sa vle di manje pi senp diven blan,manje pi lou diven wouj,tant wap manje plis pwason diven an sipoze pi lou.Yon manje pike li pi bon pouw akonpanye ak yon diven dous,tankou gato li tap pi bon pou n bwe chanpay.

Kalifikasyon yo ede
Lotel yo gen mak ebyen se konsa diven ye,tout diven pa menm paske chak gen mak yo,li gou sa pral depan de gou a,tout diven pa gou,nou tout pa gen menm gou,le poun chwazi diven li tap bon poun konfye nan gou bouch nou.

Pri
Pa panse diven ki pi che a se li ki pi gou,ou ka jwenn sipwiz nan diven ki pa che,eseye pou w we