Poukisa ou ka vin yon vejetaryen

Men kèk rezon yon moun ta dwe vejetaryen nan nouvo lane sa

 

Sante pèsonèl
Pa gen okenn eleman notritif pou bon fonksyon kò imen an ke manje vejetal.Anpil grès plis kolestewòl.Manje grès yo gen plis grès ke vejetal yo,plant yo pa gen kolestewòl.

 

Finans pèsonèl
Depans pou swen sante.Lè w an sante sa depan sa w manje tou,vejetaryen vle di depanse mwens pou swen sante.

 

Pri manje yo.Manje vejetaryen gen tandans koute mwens pase sak ki baze sou vyann egzanp,epina,kawòt,elatriye pi ekonomik pase nenpòt vyan nan.

 

Moral
Lanmou pou bèt,renmen bèt se renmen tèt ou tou,se menm Bondye a ki fè nou,anvi pou touye yo oubyen fè yo mal se yon istwa ki kritik nan m.Mwen pa ka fè yon deklarasyon kont izin kap fabrike bèt,si mwen menm manje bèt yo tou.Sakrifis sa paka konpare ak bèt yo piske se lavi yo pran.