Dekorasyon fèt angajman

Kòmanse dekorasyon an ak anviwònman kote yo chwazi pou selebrasyon an.Pwofite zeson nan ane a,kote fèt la ka fèt deyò
Dekorasyon pou yon fèt angajman

Dekorasyon deyò:Nou ka pwofite sezon chalè pou prepare bèl fèt sa,yon tan ki pa gen lapli,nou ka dekore lakou a ak anpil bèl flè,anplis nou ka dekore ak blad,mete yo plizyè jan,li tap pi bon sin fèl ak blad ki gen fòm kè nan gran jou espesyal sa.Respekte koule yo mete metalik,egzanp,lò oswa ajan.

Enpòtans ekleraj
Sa jwe yon dezyèm fonksyon,yo bo dekorasyon,lòt bò a se limyè,li ka ranfòse ak balen,abdenwèl pase sou blad yo elatriye,plis mete balen yo kòm yon chemn kap endike moun yo kote pou yo pase.

14767117_2e0e9bef-087d-4436-9b28-5602787dac7e_700_700

Dekorasyon tab la
Yon bagay ki rale atansyon anpil tankou seremoni maryaj se dekorasyon tap yo,tab yo gen dwa gen foto koup la sou li oubyen yo kat kote koup la remesye moun yo pou presans yo,sa se pa yon dekorasyon che se yon bagay sen jis wap bezwen pran san w pou w prepare l

Koutim
Nou tout konn sa deja,moun ki mèt fèt la se koup la,san bliye paran zanmi pwòch ki gen wòl yo pou jwe nan jou sa,fòk moun sa yo parèt sou je tou,tout moun ki enpòtan pou yo dwe la epi visib ak yon ti flè nan rad yo,konsa tou siw vle ou ka koke kèk kat pou ekri santiman noou genyen pou yo ladan.

Koutim kado
Fè yon kote espesyal epi ekri kado pou tout moun depoze sa yo pote pou ou nan ti zon sa,li te mèt yon kat elatriye,nan antre a kite kaye pou moun yo siyen,si se nan yon janden fèt la fèt,chwazi yon pye bwa epi anba l mete yon dra pou yo depoze kado yo.

shutterstock_143229178