Ki soutyen ou dwe mete?

Nou konen gen soutyen bretèl, triyang,boure men sa pa vle di tout ka few byen se poutèt sa ou dwe chwazi youn ki few byen pouw mete.

 

sa toujou rive nap achte selman rad epi nou pa janm sonje achte bon soutyen kap kenbe tete nou .Jodia nou vin diw soutyen pouw mete a dwe ale avek kow .
menm si lèw mete rad li pa paret men se pa yon bagay ou dwe neglije fok ou kenbe kow byen nan tout sans
dèyè soutyen sipoze rete nan mitan dow
pwatrin ou pa dwe soti nan soutyen nan
si tete w gwo,manch soutyen an pa dwe elastik
ki soutyen ou ka itilize

1.soutyen san Bretèl:se yon soutyen espesyal pou moun ki renmen yo ,ou ka chwazi mete siw pa gen gro tete

soutine

2.soutyen boure:si w gen ti tete ak do laj se soutyen sa yo pouw mete evite mete soutyen ki fèt an triyang

corpgrade

3.soutyen triyang:pou moun ki gen ti tete ak ti do,itilize soutyen ki gen stil espò yo

se

4.soutyen ki pa boure:siw gen gro tete epi dow piti li ideyal pouw mete yon soutyen konsa poul ka byen kenbe tetew fok manch lan laj.

s

se ti konsèy sa nou te pote pouw jodia nou espere yo itil ou pa neglije fè yo,ou pap regrèt
nap tan kòmantè yo