Koman nou ka pwoteje cheve nou poun domi?

anpil moun panse mare tèt se yon pratik pou nou afro ke
nou kenbe depi nan epòk plantasyon ,men se yon bon abitid pou nou aprann li ede cheve nou rete an bon sante.

a) Poukisa nou dwe pwoteje cheve nou lannwit?
se yon rezon ki kòz cheve nou pa kase le n domi avel mare ,epi cheve a ka frote nan rad nou ,dra ,epi zòrye.

sofia-black-tienda-pelo-afro-gorros-saten-dormir-noche

b)kisa nou ka fè pou evite cheve yo pa mare?
Fè kèk gro très ka ede cheve yo pa mele, pa janm domi avè yo lage.

c)sa nou ka evite?
zor

evite kontak koton avèk cheve nou pandan nap domi ,nou konen zòrye yo fèt ak koton ebyen lè cheve a jwen avèl li absòbe grès cheve a.
domi avèk bone saten nan tèt ou se yonn fason pouw pwoteje cheve yo