Solidarite

Timoun nan se sa l wè paran fè lap toujou anvi fè. Nou se modèl yo pa leve yo egoyis. Solidarite se youn nan valè ki pi fò nan mitan timoun yo gen lòt valè enpòtan ankò kise: senserite , respè. Nou dwe bay timoun yo tout valè ke nou genyen konsa nap kreye bon moun nan sosyete a. Timoun yo sipoze grandi nan yon kay ki gen anpil solidarite depi nan paran konsa lap travèse l pi fasil.

Apran yo viv ak timoun parèy yo leve yo nan laverite aprann yo gen respè youn pou lot.