Poukisa règ vini ak ti sant fò?

Règ la se pa sèlman san. Règ la koule ak bakteri, larim nan vajen an ak tisi tou. Plis san rete nan vant nou se plis règ la pi santi fò ,sant règ la vle tankou sant pwason. Lè nou gen pèt san, li konsève imidite andedan vajen nou. Sa a ka mennen yon enfeksyon segondè nan vajen nou

descarga 4

Nou toujou panse sin benyen sant règ la ap pase men sa ka fel anpire paske lè w twò netwaye vagen an li fè l pi fèb anfas bakteri yo. Benyen anpil tan nan douch pandan règ nou favorize enfeksyon nan vajen ak enflamasyon