Koulè rad ki kenbe fre lè chalè

Yo toujou di blan reflete limyè nwa a absòbe. Lè tanperati a 37° rad nwa pèmèt pi bon refwadisman. Nan ka sa a, kò nou tou emèt radyasyon ki pèmèt nou elimine li.

negro1

koulè rad nwa kenbe anpil frechè nan moman chalè epi pèmèt nou elimine plis chalè. Nou espere lèw cho ou fè ti esperyans sa.