Konsèy pou fiti manman

Yon fiti manman gen yon chanjman fizik ak emosyonèl. Matènité a pral transfòme kò ou. Sak pi vizib la men li ka aji sou karaktè ou tou. Gen kèk manman ki santi yon bon konfyans, yon nouvo asirans.

Yon fiti manmann dwe manje byen pandan tout 9 mwa. Epi evite manje sak pa bon pou li tankou alkol,fimen. Paske sil twò grosi ka gen konplikasyon. Fiti manman toujou vle parèt bèl li toujou pran swen kò.