Kijan ou konnen si w pare pou w fè sèks?

Gade sitiyasyon ou anvan. Se yon desizyon ki enpòtan anpil ou dwe panse epi fè pi bon chwa. Egzamine kwayans pèsonèl ou. Li enpòtan pou w panse nan valè ou si w fè Sèks eske sa ap afekte kwayans ou.

foto 2

Ou gendwa deside fè Sèks lè w marye ,epi pa fèl pou anvi ou dwe fèl ak yon moun ou renmen tout bon. Mande konsèy ak yon moun ki pi gran pase w ,ou ka ansent tou lè w ap fè sèks fòw panse ak tout sak ka rive pou demen ou pa regrèt.