Ijyèn nan bouch

Chak jou ou dwe pwòpte bouch ou li enpòtan- Paske li anpeche bakteri rete nan bouch ou. Bwose dousman, atansyon ak jansiv yo, asire ou ke zòn anba jansiv la pwòp. Pa bliye bwose lang ou.

Bwose pi piti 3 fwa chak jou,bwose dan ou chak fwa ou fin manje. Chanje bwòs dan chak 3 mwa konsa na evite maladi.

cepi

Bwòs ki chanje chak trimès yo anpeche maladi parodontoliz. Itilize fil dantè ,ale nan dantis 2 fwa nan yon ane. Chiklèt san sik evite dan pike epi li ede w krache pi byen. Fè yon netwayaj chak ane. Yon bèl bouch ak dan se pa sèlman lèt represantasyon nou, men se yon tèmomèt ki mezire sante nou tou.