RÈG BASIk POU SÈVI AK KOLAN

Gen 7 règ ijan ou dwe konnen anvan w sèvi ak kolan

1. Si w mete yon kolan blan pa mete kilòt blan li te mèt nenpòt koulè kolan pa janm mete menm koulè kilòt la.
2. Achte sak bon kalite yo si se pa sa tout kò w ap nan lari
3. Pa achte sa ki twò piti pou w toujou mezire l anvan ou achte l
4. Kolan pa fèt pou nou tout, si l pa fè w byen pa mete l
5. Pa itilize l tankou pantalon, mete l ak mayo oubyen kòsaj long

FotoNo.3medias

6. Mete sak fè w byen pa mete yon kolan pou tout kò w parèt
7. Pa janm al travay ak yon kolan li te mèt yon jou vandredi