Erè ki pa dwe pase nan relasyon seksyèl

Pratik seksyèl se yon chwa oswa yon obligasyon?

Fò pran ti tan pou w pale ak mennaj ou anvan pa fòse l fè anyen san l pa vle, li plis yon chwa ak disposisyon 2 moun yo.

stock-photo-23425934-passion

Depi fi moun nan pa vle pa fòse l ,depi w fòse l se yon vyol li ye menm si se mennaj ou

Ou dwe kite plezi a mache pa konsantre nan moman wap fè sèks.